Dėstytojai

Aušra Margarita Antanavičienė Sigita Antušienė Rima Balaišienė Elena Brazdžiūnienė Edita Bubliauskienė Gerda Čekaitienė Daiva Čekavičienė Dovilė Dilienė Laura Driukienė Janina  Drūlienė Tadas Kiveris Laima Jurėnienė Irena Lokcionikienė Inesa Lukoit Džeinara Masalienė Rasa Milašauskienė Gintarė Musteikaitė Rasa Neverauskaitė Alina Nevinskienė Rima Puišytė Snieguolė Radžiūnienė Tatjana Rogov Elona Rusinienė Lina Seliokienė Rasa Serapinienė Nerija Sinderavičienė Asta Soblienė Povilas Stanilionis Livija Šalauskienė Jovita Šarkinienė Aurelija Tamkevičiūtė Alma Truskienė Vitalija Vaitkevičienė Natalija Vladimirova Ramunė Vigelė Daiva Žibienė Jolita Žičkevičienė