Dėstytojai

Aušra Margarita Antanavičienė

Sigita Antušienė

Rima Balaišienė

Elena Brazdžiūnienė

Edita Bubliauskienė

Gerda Čekaitienė

Daiva Čekavičienė

Dovilė Dilienė

Laura Driukienė

Janina  Drūlienė

Tadas Kiveris

Laima Jurėnienė

Irena Lokcionikienė

Inesa Lukoit

Džeinara Masalienė

Asta Mažeikienė

Rasa Milašauskienė

Gintarė Musteikaitė

Rasa Neverauskaitė

Alina Nevinskienė

Rima Puišytė

Snieguolė Radžiūnienė

Tatjana Rogov

Elona Rusinienė

Lina Seliokienė

Rasa Serapinienė

Nerija Sinderavičienė

Asta Soblienė

Povilas Stanilionis

Livija Šalauskienė

Jovita Šarkinienė

Aurelija Tamkevičiūtė

Alma Truskienė

Vitalija Vaitkevičienė

Natalija Vladimirova

Ramunė Vigelė

Daiva Žibienė

Jolita Žičkevičienė